Ringsakergallaen

Kulturevent i regi av Ringsaker Fylkeskommune
Foto/teknisk administrasjon